• Gratis verzending vanaf €50,-
 • Snelle levering
 • Ruim assortiment
 • Exclusieve wandafwerking

Privacy

Inleiding
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens worden door Luxebang.nu zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dat betekent onder andere dat:

 • We duidelijk vermelden welke persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Met welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken.
 • Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren.
 • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • We uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen we gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Dit zijn de volgende gegevens:

 • Aanhef (De heer of Mevrouw)
 • Voornaam (niet verplicht)
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Land
 • Postcode en huisnummer
 • Plaats
 • Betalingsgegevens

Doeleinden persoonsgegevens
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken we voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien nodig voor een goede afhandeling kunnen we uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Facturering en garantieafhandeling.
 • Verzending van de bestelling via koeriersbedrijven zoals b.v. DHL, DPD, PostNL etc.
 • Betaling via iDEAL, Creditcard en Paypal via payment provider Mollie.
 • We bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels e-mail. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard of de inhoud van uw vraag nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bewaartermijnen
De beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. We gebruiken daarvoor het encryptiessysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen we onze webwinkel en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Luxebehang.nu over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Luxebehang.nu via e-mailadres info@luxebehang.nu Luxebehang zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen we u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

van Arnhem schilder & wandafwerking
H.O. Luxebehang.nu
Spechtenkamp 5
NL-3607 KA Maarssen
NEDERLAND
info@luxebehang.nu

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-12-2021